Christelijke huwelijkswensen

Een huwelijk wordt vaak ook voltrokken in de christelijke kerk. De voorganger spreekt zijn zegen uit over het bruidspaar en vraagt God om hen in de echt te verbinden. Het is soms lastig om een mooie originele christelijke huwelijkswens op te schrijven op bijvoorbeeld een kaart. Het is erg mooi om een vers of spreuk uit de bijbel te gebruiken. Wij wensen je veel plezier met het uitzoeken van een bijzondere huwelijkswens en misschien wel met het samenstellen van een prachtige huwelijkskaart.

Maak hieronder je keuze en bekijk de gedichtjes/teksten/kaartjes:

Christelijke huwelijkswensen
* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz

Bekijk de CHRISTELIJKE huwelijkswensen en kaartjes

Hierboven vind je daarom veel inspiratie om jouw wens een persoonlijk tintje te geven met een verwijzing naar het geloof. Dit kan op een grappige manier, maar ook richting de bijbel of in de vorm van een mooi gedicht.

Je kunt de hele tekst gebruiken of een gedeelte van de trouwtekst. Je kunt echter ook creatief zijn door bijvoorbeeld een paar van deze unieke wensen te combineren tot een nieuw huwelijkswens. Bekijk hierboven de christelijke teksten en wensen om te gebruiken op een kaartje. Naast huwelijkswensen vind je hier ook mooie gedichten die geschikt zijn voor bij een bruiloft. Je kunt de verschillend christelijke huwelijkswensen en teksten gebruiken tijdens het schrijven van een kaartje aan het gelukkig paar en ze nog lang veel geluk toe wensen.

Christelijk huwelijkswensen en teksten:

Jouw hand en mijn hand
met Zijn hand verbonden.
Jouw hart en mijn hart
door Zijn liefde omringt.
Jouw leven en mijn leven
tot Zijn eer tezamen gebracht.

De ringen van trouw
op deze huwelijksdag
als symboliek gegeven
zijn als de jaarringen
van jullie levensboom
geworteld in Gods liefde
met elkaar verweven.

Zolang de trouw
door liefde wordt gevoed
is jullie levensboom gezond
en groeit hij goed.

De ringen van Gods trouw,
die jullie jaarringen omgeven
vormen draagkracht
voor de mooiste vruchten
van het huwelijksleven en dat vandaag al 25 jaar!

God bracht jullie samen
Hij wandelt mee en kijkt
naar jullie levenswandel
Hij is trots op zoveel
geloof, trouw en dankbaarheid
jullie huwelijk is gezegend

laat uw verlangens
door bidden en dankzegging
bekend worden en
God zal uw huwelijkspad
van al het onkruid ontdoen

jullie handen zijn al 50 jaar
met Gods hand verbonden
jullie hart en ziel
worden met Zijn liefde omringd
jullie leven naar Zijn voorbeeld
met het huwelijk als symbool

Tekst huwelijk

Meer christelijke teksten

De trouwringen staan
symbool voor de jaarringen
van jullie huwelijksboom
geworteld in Gods liefde
door jullie trouw groeien
de mooiste vruchten

Wij wenschen, bruid en bruidegom,
Uw toekomst vol van zegen;
En wat u moog’lijk overkom’,
Gods oog bewaakt u van rondom!
Blijft dat op al uw levenswegen
Gelooven!

Bijbelse huwelijkswensen:

“Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.” (1 Petrus 4:8)

“Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.” (Efeze 4:2-3)

“Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.” (Marcus 10:9)

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11)

“En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” (Prediker 4:12)

Meer christelijke teksten omtrent huwelijk

 1. Moge God Zijn zegen over jullie huwelijk uitstorten en jullie leiden op het pad van liefde, genade en begrip. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en moge Zijn aanwezigheid jullie altijd omringen.
 2. In de liefdevolle eenheid van het huwelijk, moge Gods genade jullie relatie versterken en jullie harten vullen met Zijn vrede. Gefeliciteerd met jullie verbintenis, en moge God altijd het middelpunt van jullie huwelijk zijn.
 3. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Moge de liefde die jullie voor elkaar voelen een reflectie zijn van de onvoorwaardelijke liefde die God voor ons heeft. Mogen jullie huwelijksdagen gevuld zijn met Zijn zegeningen.
 4. In de eenheid van het huwelijk vinden jullie kracht in Gods liefde. Moge jullie huwelijk een getuigenis zijn van Zijn genade en goedheid. Gefeliciteerd met deze bijzondere dag en moge God jullie leiden op elk moment van jullie reis samen.
 5. Op deze heugelijke dag wens ik jullie een huwelijk dat is doordrenkt met Gods liefde en genade. Moge jullie relatie groeien in Zijn licht en moge jullie altijd steun vinden in Zijn woord. Gefeliciteerd en moge God jullie altijd zegenen.
 6. Gefeliciteerd met jullie huwelijk! Moge de liefde van Christus jullie huwelijk vullen met vreugde, vergeving en onvoorwaardelijke toewijding. Mogen jullie altijd wandelen in Zijn licht en Zijn genade ervaren in elke stap van jullie reis samen.
 7. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Moge jullie verbintenis gedijen onder de bescherming van Gods liefde. Moge jullie samen groeien in geloof, hoop en liefde, wetende dat Christus het fundament van jullie huwelijk is.
 8. Terwijl jullie dit heilige verbond aangaan, moge Gods zegen overvloedig op jullie neerdalen. Moge jullie huwelijk een weerspiegeling zijn van Zijn liefde en mogen jullie samen sterk staan in het geloof. Gefeliciteerd met jullie huwelijk!
 9. Gefeliciteerd met jullie huwelijk! Moge jullie liefde voor elkaar weerspiegelen hoe Christus ons liefheeft, met opoffering, begrip en genade. Mogen jullie gezamenlijke reis een avontuur zijn waarin Gods liefde altijd aanwezig is.
 10. Op deze bijzondere dag wens ik jullie een huwelijk dat gedijt onder de zegeningen van God. Moge Zijn liefde jullie relatie versterken en mogen jullie samen groeien in geloof. Gefeliciteerd met jullie huwelijk en moge God altijd jullie gids zijn.
 11. Gefeliciteerd met jullie huwelijk! Moge jullie liefde voor elkaar weerspiegelen hoe Christus de kerk liefheeft, met toewijding, trouw en onvoorwaardelijke liefde. Mogen jullie huwelijk een bron van vreugde zijn in Gods ogen.
 12. Op deze speciale dag wens ik jullie een huwelijk vol liefde, geluk en Gods zegen. Moge Zijn genade jullie relatie versterken en moge jullie samen wandelen in het licht van Zijn woord. Gefeliciteerd en moge God jullie altijd leiden.
 13. Gefeliciteerd met jullie huwelijk! Moge God jullie huwelijk zegenen met vreugde, vrede en voorspoed. Moge jullie liefde voor elkaar groeien in Zijn genade en moge jullie samen een getuigenis zijn van Zijn liefde voor de wereld.
 14. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Moge God jullie leiden op het pad van liefde, begrip en geduld. Mogen jullie samen Gods genade ervaren en mogen jullie huwelijk een weerspiegeling zijn van Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons.
 15. Op deze dag van jullie huwelijk wens ik jullie Gods zegen en liefde. Moge jullie relatie gedijen in Zijn genade en moge jullie samen een leven van vreugde en harmonie delen. Gefeliciteerd en moge God altijd in het hart van jullie huwelijk zijn.

1 gedachte over “Christelijke huwelijkswensen”

 1. Wat liefde is, wordt vaak niet begrepen
  Wat liefde wordt, is vaak de ander verweten

  Niet wat je krijgt, wat je voelt, wat je denkt dat moet.
  Maar wat je verdraagt, wat je schenkt en belangeloos doet.

  Ze zoekt geen eigen lof, maar deelt zonder verwachting. Liefde is rijkdom, zonder verachting.

  Bij twijfel en beklag, bij afgunst en verdriet.
  De ware liefde zoek ’t geluk bij een vreemde niet.

  Beantwoorden

Plaats een reactie